Çevre Politikamız

Cenova Turizm ve Fenermekanik ailesi olarak, ulusal ve uluslararası tüm şantiye ve ofislerimizde yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, her zaman gelişmelere açık çevre yönetim sistemi programları uygularız.

Çevre Politikamız

Cenova Turizm ve Fenermekanik ailesi olarak, ulusal ve uluslararası tüm şantiye ve ofislerimizde yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, her zaman gelişmelere açık çevre yönetim sistemi programları uygularız.

  • Kullanılan çevre dostu malzemelerle çevreyi kirletmemeye,
  • Oluşabilecek hertürlü atık ve çöpün bertarafı için en uygun yöntemleri izlemeye,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanacak hertürlü çevresel etkileri bilimsel ve ekonomik çözümlerle kontrol altına almak ve azaltmaya,
  • Verilen eğitimlerle çevre bilincinin oluşturulmasını sağlama,
  • Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerde bulunmaya
  • Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,
  • Yeni yatırımları gerçekleştirirken çevresel etkileri dikkate almayı;
  • ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardında belirtilen gereksinmeleri yerine getirip, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli hazineye sahip çıkarak faydalı olabilmeyi çevre yönetim sistemlerinde amaç edinmiştir.